img1
img2
img3
img3
Pogrzeb Katolicki

wieczne odpoczywanie  Pogrzeb chrześcijanina jest ostatnią posługą jaką Kościół spełnia wobec swoich wiernych zmarłych.
Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie i przejściem do życia wiecznego. Wierni są zobowiązani do modlitwy za zmarłych, aby jak najszybciej oczyścili swoją duszę z grzechów i przeszli do Królestwa Bożego.  
  Najdoskonalszą modlitwą za zmarłych jest Msza święta, którą sprawuje kapłan.
W sprawach pogrzebu należy zgłosić się w parafii stałego lub tymczasowego zamieszkania w celu załatwienia formalności.

Należy dostarczyć:

  • akt zgonu z USC
  • świadectwo zgonu od lekarza
  • informacje o ostatni przyjętym sakramencie (np. chorych; jeśli była to zwykła spowiedź wystarczy
  • informacja ustna rodziny)

 Po załatwieniu wszelkich formalności związanych z pogrzebem zmarłego (dzień, godz., cmentarz) z aktem zgonu zmarłej osoby, zgłaszamy ten fakt w kancelarii parafialnej celem uzgodnienia godziny odprawienia Mszy św. pogrzebowej w intencji zmarłego oraz wpisaniu danych zmarłego do Księgi zmarłych.

Istnieje możliwość Mszy św. pogrzebowej i pogrzebu katolickiego zmarłego zamieszkałego w innej parafii w naszym kościele, po uprzednim przedłożeniu zgody właściwego proboszcza.

 

Pogrzeb Katolicki

Pogrzeb Katolicki

  Pogrzeb chrześcijanina jest ostatnią posługą jaką Kościół spełnia wobec swoich wiernych zmarłych. Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie i przejściem do życia wiecznego. Wierni są zobowiązani do modlitwy za zmarłych, aby jak najszybciej oczyścili swoją duszę z grzechów i przeszli do Kró...

Pogrzeb

Więcej